SISTEM MAKLUMAT LATIHAN ILIM (I-TIS)

 
     
Sila pilih pusat/bidang bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki.
Pusat Latihan :
Bidang :

 
Jumlah Rekod : 85 Sebanyak rekod dipaparkan bagi setiap halaman.   
  SENARAI MAKLUMAT KATALOG KURSUS
Bil Kod Kursus Diskripsi Kursus Bidang Tempat Kursus Tarikh Kursus Status
1.   KURSUS BAHASA ARAB ASAS  Bahasa  ILIM  24/01/2017
-
25/01/2017 
Buka 
2.   KURSUS PENGURUSAN MAJLIS ISLAMI    ILIM  25/01/2017
-
26/01/2017 
Buka 
3.   KURSUS FARAID (MODUL ASAS)  Syariah  ILIM  25/01/2017
-
26/01/2017 
Tutup 
4.   KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI DAN KELUARGA BERLANDASKAN SYARIAH  Ekonomi & Kewangan Islam  ILIM  25/01/2017
-
26/01/2017 
Buka 
5.   DISKUSI HADIS : KESAHIHAN HADIS (RIWAYAH DAN DIRAYAH)  Al-Quran & Hadith  ILIM  31/01/2017
-
31/01/2017 
Buka 
6.   GATEWAY TO MANDARIN COURSE  Bahasa  ILIM  06/02/2017
-
08/02/2017 
Buka 
7.   KURSUS AKIDAH ISLAMIYYAH  Usuludin  ILIM  07/02/2017
-
08/02/2017 
Buka 
8.   KURSUS PRINSIP EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM  Ekonomi & Kewangan Islam  ILIM  07/02/2017
-
08/02/2017 
Buka 
9.   KURSUS PENGENALAN KAUNSELING DAN RUNDING CARA KELUARGA  Undang-undang  ILIM  14/02/2017
-
15/02/2017 
Buka 
10.   KURSUS TAHSIN QIRAAH AL-QURAN  Al-Quran & Hadith  ILIM  14/02/2017
-
15/02/2017 
Buka 
[ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ]
Halaman: 1 daripada: 9