SISTEM MAKLUMAT LATIHAN ILIM (I-TIS)

 
        

Pusat / Unit :
Sila pilih pusat/unit bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki.

 
Jumlah Rekod : 20 Sebanyak rekod dipaparkan bagi setiap halaman.   
  SENARAI MAKLUMAT KATALOG KURSUS
Bil Kod Kursus Diskripsi Kursus Tarikh Kursus Status
1.   DIPLOMA PENGURUSAN ISLAM  01/08/2016
-
30/11/2016 
Tutup 
2.   SIJIL TINGGI PENGURUSAN SAINS DAKWAH  24/10/2016
-
28/10/2016 
Telah Dibatalkan 
3.   KURSUS PENGENALAN ASAS PENGURUSAN PERKHIDMATAN RUNDING CARA KELUARGA  25/10/2016
-
26/10/2016 
Tutup 
4.   KURSUS PELABURAN ISLAM  25/10/2016
-
27/10/2016 
Telah Dibatalkan 
5.   KURSUS PENULISAN AKADEMIK  25/10/2016
-
26/10/2016 
Buka 
6.   KURSUS AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM (PELAN OPERASI LATIHAN)  31/10/2016
-
04/11/2016 
Tutup 
7.   KURSUS BAHASA ORANG ASLI (SEMAI)  01/11/2016
-
03/11/2016 
Telah Dibatalkan 
8.   KURSUS PENGENALAN ASAS KAUNSELING DAN RUNDING CARA KELUARGA  01/11/2016
-
02/11/2016 
Tutup 
9.   KURSUS KEUSAHAWANAN ISLAM  08/11/2016
-
10/11/2016 
Buka 
10.   KURSUS MULTIMEDIA IMAM  08/11/2016
-
10/11/2016 
Telah Dibatalkan 
[ 1 ,2 ]
Halaman: 1 daripada: 2