SISTEM MAKLUMAT LATIHAN ILIM (I-TIS)

 
     
Sila pilih pusat/bidang bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki.
Pusat Latihan :
Bidang :

 
Jumlah Rekod : 78 Sebanyak rekod dipaparkan bagi setiap halaman.   
  SENARAI MAKLUMAT KATALOG KURSUS
Bil Kod Kursus Diskripsi Kursus Bidang Tempat Kursus Tarikh Kursus Status
1.   KURSUS PROFESIONALISME KADER PERKHIDMATAN HAL EHWAL ISLAM (GRED S19)  Pengurusan  ILIM  24/07/2017
-
28/07/2017 
Tutup 
2.   KURSUS COACHING DAN MENTORING  Pengurusan  ILIM  01/08/2017
-
02/08/2017 
Tutup 
3.   KURSUS KESEDARAN HALAL  Syariah  ILTIM  01/08/2017
-
02/08/2017 
Tutup 
4.   KURSUS APLIKASI TERAPI SYARIE  Lain-lain  ILTIM  01/08/2017
-
02/08/2017 
Tutup 
5.   KURSUS TAHSIN QIRAAH (TARANNUM)  Al-Quran & Hadith  ILIM  02/08/2017
-
03/08/2017 
Telah Dibatalkan 
6.   KURSUS PENGURUSAN HARTA WAKAF  Ekonomi & Kewangan Islam  ILIM  02/08/2017
-
03/08/2017 
Tutup 
7.   KURSUS PEMAHAMAN TAFSIR  Al-Quran & Hadith  ILIM  02/08/2017
-
03/08/2017 
Tutup 
8.   MALAYSIAN TECHNICAL COOPERATION PROGRAMME  Ekonomi & Kewangan Islam  ILIM  05/08/2017
-
19/08/2017 
Tutup 
9.   SIJIL PENGURUSAN ISLAM    ILIM  07/08/2017
-
15/09/2017 
Tutup 
10.   KURSUS KEJURULATIHAN PENGURUSAN MASJID  Dakwah  ILIM  07/08/2017
-
09/08/2017 
Buka 
[ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ]
Halaman: 1 daripada: 8