SISTEM MAKLUMAT LATIHAN ILIM (I-TIS)

 
     
Sila pilih pusat/bidang bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki.
Pusat Latihan :
Bidang :

 
Jumlah Rekod : 131 Sebanyak rekod dipaparkan bagi setiap halaman.   
  SENARAI MAKLUMAT KATALOG KURSUS
Bil Kod Kursus Diskripsi Kursus Bidang Tempat Kursus Tarikh Kursus Status
1.   KURSUS SOLAT KRITIKAL  Pengurusan  ILTIM  27/02/2017
-
28/02/2017 
Tutup 
2.   SIJIL TINGGI BAHASA ARAB (Al-DAURAH AL-'ALIYAH FI AL-LUGHAH AL-'ARABIYYAH) MARHALAH 1  Bahasa  ILIM  06/03/2017
-
09/03/2017 
Buka 
3.   KURSUS PENULISAN SURAT RASMI DAN MEMO BERKUALITI  Pengurusan  ILTIM  06/03/2017
-
07/03/2017 
Buka 
4.   KURSUS ASAS KAUNSELING SYARIE  Kaunseling  ILIM  07/03/2017
-
08/03/2017 
Buka 
5.   KURSUS KEMAHIRAN IMAM     ILIM  07/03/2017
-
08/03/2017 
Buka 
6.   KURSUS PENGKAEDAHAN JAWI  Bahasa  ILTIM  07/03/2017
-
08/03/2017 
Tutup 
7.   KURSUS AKHLAK DAN TASAWUF  Usuludin  ILIM  08/03/2017
-
09/03/2017 
Buka 
8.   SIJIL TINGGI MUAMALAT (ASAS)  Ekonomi & Kewangan Islam  ILIM  13/03/2017
-
16/03/2017 
Tutup 
9.   KURSUS PEMANTAPAN AKIDAH  Syariah  ILTIM  13/03/2017
-
14/03/2017 
Tutup 
10.   KURSUS MICROSOFT WORD 2013 (ASAS)  ICT  ILIM  14/03/2017
-
16/03/2017 
Buka 
[ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ] Laman Seterusnya : Laman Terakhir
Halaman: 1 daripada: 14