SISTEM MAKLUMAT LATIHAN ILIM (I-TIS)

 
     
Sila pilih pusat/bidang bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki.
Pusat Latihan :
Bidang :

 
Jumlah Rekod : 27 Sebanyak rekod dipaparkan bagi setiap halaman.   
  SENARAI MAKLUMAT KATALOG KURSUS
Bil Kod Kursus Diskripsi Kursus Bidang Tempat Kursus Tarikh Kursus Status
1.   KURSUS KEMAHIRAN RISIKAN SIRI 1  Syariah  ILIM (Bangi)  30/03/2020
-
02/04/2020 
Tutup 
2.   KURSUS TAFAQQUH PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM : AQIDAH  Usuludin  ILIM (Bangi)  31/03/2020
-
31/03/2020 
Buka 
3.   PEMUKIMAN DASAR RAHMATAN LIL ALAMIN KADER JAKIM JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM)  Lain-lain  ILIM (Bangi)  01/04/2020
-
02/04/2020 
Tutup 
4.   SEMINAR KELUARGA SAKINAH  Kekeluargaan  ILIM (Bangi)  02/04/2020
-
02/04/2020 
Telah Dibatalkan 
5.   KURSUS PENGURUSAN STRES  Kaunseling  ILTIM (Besut)  06/04/2020
-
07/04/2020 
Buka 
6.   KURSUS PENGKAEDAHAN JAWI  Bahasa  ILTIM (Besut)  07/04/2020
-
08/04/2020 
Tutup 
7.   KURSUS COACHING & MENTORING (POL)  Lain-lain  ILIM (Bangi)  07/04/2020
-
09/04/2020 
Tutup 
8.   KURSUS PENGURUSAN KESIHATAN MENTAL  Kaunseling  ILIM (Bangi)  07/04/2020
-
09/04/2020 
Tutup 
9.   KURSUS PROFESIONAL PENDAKWAH MEDIA BAHARU  Dakwah  ILIM (Bangi)  07/04/2020
-
09/04/2020 
Buka 
10.   KURSUS FIQH IBADAH  Syariah  ILIM (Bangi)  08/04/2020
-
09/04/2020 
Tutup 
[ 1 ,2 ,3 ]
Halaman: 1 daripada: 3