SISTEM MAKLUMAT LATIHAN ILIM (I-TIS)

 
        

Pusat / Unit :
Sila pilih pusat/unit bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki.

 
Jumlah Rekod : 63 Sebanyak rekod dipaparkan bagi setiap halaman.   
  SENARAI MAKLUMAT KATALOG KURSUS
Bil Kod Kursus Diskripsi Kursus Tarikh Kursus Status
1.   SIJIL PENGURUSAN ISLAM  01/08/2016
-
09/09/2016 
Telah Dibatalkan 
2.   DIPLOMA PENGURUSAN ISLAM  01/08/2016
-
30/11/2016 
Tutup 
3.   SIJIL TINGGI BAHASA ARAB (AL-DAURAH AL-ALIYAH FI AL-LUGHAH AL-ARABIYYAH) MARHALAH IV  22/08/2016
-
25/08/2016 
Telah Dibatalkan 
4.   KURSUS UNDANG-UNDANG ISLAM (PELAN OPERASI LATIHAN)  22/08/2016
-
26/08/2016 
Tutup 
5.   SIJIL TINGGI PENGURUSAN SAINS DAKWAH  22/08/2016
-
26/08/2016 
Telah Dibatalkan 
6.   KURSUS SIASAH SYAR'IYYAH  23/08/2016
-
25/08/2016 
Telah Dibatalkan 
7.   KURSUS TERJEMAHAN BAHASA ARAB (POL)  23/08/2016
-
25/08/2016 
Telah Dibatalkan 
8.   KURSUS ASAS EKONOMI ISLAM  23/08/2016
-
25/08/2016 
Telah Dibatalkan 
9.   KURSUS PENGURUSAN ISLAM  05/09/2016
-
06/09/2016 
Buka 
10.   KURSUS ASAS SPSS  06/09/2016
-
08/09/2016 
Telah Dibatalkan 
[ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ]
Halaman: 1 daripada: 7