SISTEM MAKLUMAT LATIHAN ILIM (I-TIS)

 
        

Pusat / Unit :
Sila pilih pusat/unit bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki.

 
Jumlah Rekod : 42 Sebanyak rekod dipaparkan bagi setiap halaman.   
  SENARAI MAKLUMAT KATALOG KURSUS
Bil Kod Kursus Diskripsi Kursus Tarikh Kursus Status
1.   DIPLOMA PENGURUSAN ISLAM  01/08/2016
-
30/11/2016 
Tutup 
2.   SIJIL TINGGI KAUNSELING SYARIE DAN PENGURUSAN RUNDING CARA KEKELUARGAAN ISLAM  26/09/2016
-
30/09/2016 
Telah Dibatalkan 
3.   SIJIL TINGGI PROFESIONALISME IMAM  26/09/2016
-
30/09/2016 
Tutup 
4.   KURSUS MICROSOFT EXCEL 2013 (POL)  27/09/2016
-
29/09/2016 
Telah Dibatalkan 
5.   SEMINAR KEWANGAN ISLAM ANTARABANGSA/MABIMS  27/09/2016
-
28/09/2016 
Telah Dibatalkan 
6.   KURSUS PENGURUSAN DAKWAH   27/09/2016
-
29/09/2016 
Telah Dibatalkan 
7.   SIJIL TINGGI FALAK SYARIE (TAHAP IV)  29/09/2016
-
02/10/2016 
Tutup 
8.   DISKUSI UNDANG-NDANG  29/09/2016
-
29/09/2016 
Telah Dibatalkan 
9.   KURSUS PENGURUSAN FATWA  04/10/2016
-
06/10/2016 
Telah Dibatalkan 
10.   KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN KELUARGA  04/10/2016
-
05/10/2016 
Tutup 
[ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ]
Halaman: 1 daripada: 5