SISTEM MAKLUMAT LATIHAN ILIM (I-TIS)

 
     
Sila pilih pusat/bidang bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki.
Pusat Latihan :
Bidang :

 
Jumlah Rekod : 26 Sebanyak rekod dipaparkan bagi setiap halaman.   
  SENARAI MAKLUMAT KATALOG KURSUS
Bil Kod Kursus Diskripsi Kursus Bidang Tempat Kursus Tarikh Kursus Status
1.   KURSUS INTENSIF PENGURUSAN HAL EHWAL ISLAM   Pengurusan  ILIM (Bangi)  01/02/2021
-
28/02/2021 
Tutup 
2.   Kursus Intensif Pengurusan Hal Ehwal Islam (Online)  Lain-lain  ILIM (Bangi)  01/03/2021
-
31/03/2021 
Buka 
3.   KURSUS ULUM HADIS (ONLINE)  Al-Quran & Hadith  ILIM (Bangi)  02/03/2021
-
04/03/2021 
Buka 
4.   KURSUS PEMAHAMAN AKIDAH AHLI AS-SUNNAH WAL JAMA'AH(ONLINE)  Usuludin  ILIM (Bangi)  02/03/2021
-
03/03/2021 
Buka 
5.   KURSUS MEMBACA DOA MAJLIS RASMI DAN TIDAK RASMI  Pengurusan  ILIM (Bangi)  09/03/2021
-
11/03/2021 
Buka 
6.   KURSUS PENGURUSAN STRES  Kaunseling  ILTIM (Besut)  15/03/2021
-
16/03/2021 
Buka 
7.   KURSUS ASAS EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM |(ONLINE)  Ekonomi & Kewangan Islam  ILIM (Bangi)  16/03/2021
-
18/03/2021 
Buka 
8.   KURSUS PENGURUSAN MASJID  Ekonomi & Kewangan Islam  ILIM (Bangi)  16/03/2021
-
17/03/2021 
Buka 
9.   BAHASA INGGERIS (1ST SERIES) ONLINE  Lain-lain  ILIM (Bangi)  18/03/2021
-
18/03/2021 
Buka 
10.   KURSUS SIJIL TINGGI KAUNSELING SYARIE TAHAP 1(ASAS)  Kaunseling  ILTIM (Besut)  22/03/2021
-
25/03/2021 
Buka 
[ 1 ,2 ,3 ]
Halaman: 1 daripada: 3