SISTEM MAKLUMAT LATIHAN ILIM (I-TIS)

 
     
Sila pilih pusat/bidang bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki.
Pusat Latihan :
Bidang :

 
Jumlah Rekod : 28 Sebanyak rekod dipaparkan bagi setiap halaman.   
  SENARAI MAKLUMAT KATALOG KURSUS
Bil Kod Kursus Diskripsi Kursus Bidang Tempat Kursus Tarikh Kursus Status
1.   Sijil Intensif Pengurusan Hal Ehwal Islam (HYBRID)  Lain-lain  ILIM (Bangi)  01/06/2021
-
30/06/2021 
Tutup 
2.   KURSUS SMART UKHUWWAH  Pengurusan  ILIM (Besut)  14/06/2021
-
16/06/2021 
Tutup 
3.   KURSUS FALAK SYARIE (ARAH KIBLAT DAN SOLAT)  Falak  ILIM (Besut)  14/06/2021
-
15/06/2021 
Tutup 
4.   KURSUS TAKHRIJ HADITH (ONLINE)  Al-Quran & Hadith  ILIM (Bangi)  15/06/2021
-
16/06/2021 
Tutup 
5.   KURSUS BAHASA ISYARAT OKU PENDENGARAN (SIRI 1) ONLINE  Lain-lain  ILIM (Bangi)  15/06/2021
-
17/06/2021 
Tutup 
6.   KELAS PENGAJIAN KITAB TURATH AKIDAH SIRI (4) HYBRID/ONLINE  Usuludin  ILIM (Bangi)  16/06/2021
-
16/06/2021 
Buka 
7.   KELAS PENGAJIAN KITAB FALAK  Falak  ILIM (Bangi)  17/06/2021
-
17/06/2021 
Buka 
8.   KURSUS BAHASA ARAB(PDPC)  Bahasa  ILIM (Besut)  22/06/2021
-
23/06/2021 
Buka 
9.   SEMINAR CAKNA UNDANG-UNDANG SYARIAH  Undang-undang  ILIM (Bangi)  22/06/2021
-
22/06/2021 
Buka 
10.   KURSUS PENGAUDITAN BADAN PENSIJILAN HALAL DAN LOJI PEMPROSESAN HALAL LUAR NEGARA  Halal  ILIM (Bangi)  22/06/2021
-
24/06/2021 
Tutup 
[ 1 ,2 ,3 ]
Halaman: 1 daripada: 3